Schengenská víza

Tento článek poskytuje obecné informace týkající se schengenských víz. Nevyčerpává zdaleka podrobný popis či postup při jejich vyřizování, ale nabízí stručný a zjednodušený přehled týkající se jejich obecné charakteristiky, účelu, potřebných dokumentů, příloh a náležitostí se zaměřením na schengenská víza za účelem zaměstnání. V případě potřeby vyřízení schengenského víza se neváhejte na nás obrátit a my za Vás schengenská víza vyřídíme.

Obecně

Schengenská víza neboli víza typu „C“ jsou krátkodobá víza, která opravňují držitele k pobytu na území schengenského prostoru po dobu, která je v schengenském vízu uvedena. Jelikož se jedná o víza krátkodobá, mohou být vydány na maximální délku 90 dnů.

Schengenské vízum může být vydáno pro jeden, dva či více vstupů. Ve výjimečných případech může být schengenské vízum uděleno s omezenou územní platností pouze pro státy, které jsou ve vízu vyznačeny.

Za jakým účelem můžete na základě schengenských víz vycestovat do schengenského prostoru?

Existuje několik typů schengenských víz, která se vydávají za různým účelem, a to:

 • turistiky
 • zdravotním
 • obchodním
 • kulturním
 • sportovním
 • pozvání
 • studia, školení, stáže
 • vědeckého výzkumu
 • zaměstnání
 • sezónního zaměstnání
 • zácviku
 • ostatní

Co je obecně potřeba k úspěšnému vyřízení schengenských víz za účelem zaměstnání?

Jednotlivé typy víz se můžou v detailech lišit, co se týče požadavků pro jejich vyřízení. Tento článek se zaměřuje na schengenská víza za účelem zaměstnání, pro jejichž úspěšné vyřízení je nutné vyřídit a doložit následující:  

 • povolení k zaměstnání
 • jednotný formulář žádosti o udělení schengenského víza
 • cestovní doklad
 • poskytnutí biometrických údajů
 • uhradit poplatek 80 euro
 • podpůrné podklady prokazující účel cesty, ubytování, finanční prostředky apod.
 • cestovní zdravotní pojištění
 1. Cestovní pojištění

V případě vyřizování schengenských víz je třeba pamatovat na vyřízení správného cestovního pojištění. To musí být totiž sjednáno s platností na území všech států schengenského prostoru a musí pokrývat celkovou dobu pobytu na území schengenského prostoru. Rovněž jsou kladeny požadavky i na krytí, které musí činit minimálně 30 000 eur.

2. Povolení k zaměstnání

Povolení k zaměstnání vydává příslušný úřad práce, a to na základě žádosti o povolení k zaměstnání.

Žádost o povolení k zaměstnání musí obsahovat konkrétní časový úsek, po který žadatel žádá na území ČR pracovat. Tento musí korespondovat s maximální možnou délkou, kterou schengenské vízum umožňuje tj. 90 dní. Dále musí žádost obsahovat údaje o profesi, kterou má žadatel na území ČR vykonávat jakožto i její číselný kód CZ-ISCO[1] a zařazení dle CZ-NACE[2].

Žádost je navíc třeba opatřit vyžadovanými přílohami, jako je například pracovní smlouva. V případě pracovní smlouvy je potřeba dbát na zvýšené obsahové požadavky kladené samotným úřadem práce. Vyžadovanými náležitostmi jsou například doba trvání základního pracovněprávního vztahu, výše mzdy, platu nebo odměny, délka sjednané týdenní pracovní doby a výměra dovolené v souladu s právními předpisy. Úřad práce však klade další podmínky pro vydání povolení k zaměstnání.

3. Jednotný formulář žádosti o udělení schengenského víza

Stejně tak jako v případě povolení k zaměstnání i v případě samotné žádosti o udělení víza veškeré podklady pro Vás připravíme. K žádosti je pouze potřeba si zaopatřit 2x fotografie, výpis z rejstříku trestů, uhradit vízový poplatek a osobně se dostavit na zastupitelská úřad s žádostí a přílohami. Veškeré ostatní přílohy, jako je například pracovní smlouva, doložení ubytování i samotnou žádost připravíme za Vás my.

Sjednáme pro Vás i termín k podání žádosti, ve který se osobně dostavíte s připravenou žádostí i přílohami a osobně na zastupitelském úřadu předložíte. Žádost s přílohami se předkládá na zastupitelském úřadu státu schengenského prostoru ve státě, jehož je žadatel občanem nebo v němž má povolen pobyt. Během 3-5 dnů obdržíte rozhodnutí. V případě kladného rozhodnutí a vydání schengenského víza je poté držitel víza po vstupu na území státu schengenského prostoru povinen na pobočce Služby cizinecké policie ohlásit do tří pracovních dní ode dne vstupu místo pobytu. 

Právní zdroje:

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zaměstnání. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Dostupné z: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/prehled_viz/index.html


[1] Klasifikace zaměstnání, kdy se uvede název a číslo vykonávané profese.

[2] Klasifikace ekonomických činností.

Autorem článku je

Specializuje se na obchodní právo a agendu agenturního zaměstnávání. Věří, že i advokáta můžete mít rádi.

Přečtěte si také

Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.

Brněnský Spring Walk na nové adrese

V Brně jsme vyrostli už na téměř 30 lidí a potřebovali jsme kanceláře, kde se bude dobře cítit dobře náš tým i vy, naši klienti. Po důkladném zvážení padla volba na areál Nová Zbrojovka – konkrétně prémiovou kancelářskou budovu ZET.office – kde se, doufáme, budete cítit maximálně komfortně a příjemně.

Vliv vazby na pracovní poměr, aneb jak se s touto překážkou v práci vypořádat

Běžně mohou nastat případy, kdy je vzat do vazby člověk, který je zaměstnaný. Otázky tak mohou vyvstat v souvislosti s právním vypořádáním této nastalé situace. Jaké má možnosti zaměstnavatel? A jaké má naopak povinnosti zaměstnanec? Na tyto otázky se Vám pokusíme stručně odpovědět v tomto článku.

Chráněný účet jako nový institut na ochranu dlužníků

Cílem tohoto článku je seznámit veřejnost s novým institutem tzv. „chráněného účtu“, který má pomoct dlužníkům (povinným) v exekucích, a to k ochraně jejich nezabavitelného minima, na které má každý dlužník ze zákona nárok.