Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.

1. Digitalizace pobytové agendy: Díky novému zákonu dojde k vytvoření elektronické identity cizince a cizineckého účtu, který umožní elektronickou komunikaci se správním úřadem. Tímto se sníží administrativní zátěž jak pro cizince, tak pro úřady, a zároveň se zrychlí a ztransparentní celý proces.

2. Registrace všech občanů EU: V rámci nového zákona bude veden záznam o všech občanech EU v registru obyvatel, stejně jako o občanech ČR a cizincích ze třetích zemí. Tato změna usnadní občanům EU komunikaci s úřady a zlepší možnosti plánování pro úřady a místní samosprávy.

3. Posílení role garanta: Garant je subjekt, který cizinci pro účely žádosti osvědčuje účel pobytu na území, např. škola nebo zaměstnavatel. Nový zákon zlepší přístup garanta k informacím o průběhu a výsledku řízení cizince, zvýší informovanost úřadu o pobytu cizince a zvýší odpovědnost garanta za pobyt cizince.

4. Regulace zastupování cizinců: Cílem nového zákona je také zajistit seriózní, zodpovědné a kvalifikované zastupování cizinců. Opakované zastupování bude možné pouze pro advokáty, garanty a smluvní zástupce, tedy neziskové organizace, které poskytují bezplatnou poradenskou a právní pomoc cizincům.

Tato reforma je významným krokem k větší transparentnosti, efektivitě a spravedlnosti v procesu přistěhovalectví.

Jestliže byste měli zájem o pomoc s vyřízením pracovních povolení, rádi vám pomůžeme skrze náš projekt Zaměstnanecké karty.

Přečtěte si také

Změny v dohodách podrobně:  Zaměstnanci na DPP a DPČ mají nově nárok na dovolenou

Novela zákona stanoví několik změn, které se týkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Všechny změny vám podrobněji představíme v tomto článku.

Novinky zákoníku práce srozumitelně: jak to bude s dohodáři?

Čerstvě schválená novela zákoníku práce budí vášně – především mezi zaměstnavateli. Výrazně totiž posiluje pozici „dohodářů“ v pracovněprávním vztahu. Od roku 2024 budou mít například právo na dovolenou. Většina dalších přijatých změn ale nabyla účinnosti už 1. října 2023. Projděte si shrnutí novinek.

Brněnský Spring Walk na nové adrese

V Brně jsme vyrostli už na téměř 30 lidí a potřebovali jsme kanceláře, kde se bude dobře cítit dobře náš tým i vy, naši klienti. Po důkladném zvážení padla volba na areál Nová Zbrojovka – konkrétně prémiovou kancelářskou budovu ZET.office – kde se, doufáme, budete cítit maximálně komfortně a příjemně.