Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.

1. Digitalizace pobytové agendy: Díky novému zákonu dojde k vytvoření elektronické identity cizince a cizineckého účtu, který umožní elektronickou komunikaci se správním úřadem. Tímto se sníží administrativní zátěž jak pro cizince, tak pro úřady, a zároveň se zrychlí a ztransparentní celý proces.

2. Registrace všech občanů EU: V rámci nového zákona bude veden záznam o všech občanech EU v registru obyvatel, stejně jako o občanech ČR a cizincích ze třetích zemí. Tato změna usnadní občanům EU komunikaci s úřady a zlepší možnosti plánování pro úřady a místní samosprávy.

3. Posílení role garanta: Garant je subjekt, který cizinci pro účely žádosti osvědčuje účel pobytu na území, např. škola nebo zaměstnavatel. Nový zákon zlepší přístup garanta k informacím o průběhu a výsledku řízení cizince, zvýší informovanost úřadu o pobytu cizince a zvýší odpovědnost garanta za pobyt cizince.

4. Regulace zastupování cizinců: Cílem nového zákona je také zajistit seriózní, zodpovědné a kvalifikované zastupování cizinců. Opakované zastupování bude možné pouze pro advokáty, garanty a smluvní zástupce, tedy neziskové organizace, které poskytují bezplatnou poradenskou a právní pomoc cizincům.

Tato reforma je významným krokem k větší transparentnosti, efektivitě a spravedlnosti v procesu přistěhovalectví.

Jestliže byste měli zájem o pomoc s vyřízením pracovních povolení, rádi vám pomůžeme skrze náš projekt Zaměstnanecké karty.

Přečtěte si také

Brněnský Spring Walk na nové adrese

V Brně jsme vyrostli už na téměř 30 lidí a potřebovali jsme kanceláře, kde se bude dobře cítit dobře náš tým i vy, naši klienti. Po důkladném zvážení padla volba na areál Nová Zbrojovka – konkrétně prémiovou kancelářskou budovu ZET.office – kde se, doufáme, budete cítit maximálně komfortně a příjemně.

Vliv vazby na pracovní poměr, aneb jak se s touto překážkou v práci vypořádat

Běžně mohou nastat případy, kdy je vzat do vazby člověk, který je zaměstnaný. Otázky tak mohou vyvstat v souvislosti s právním vypořádáním této nastalé situace. Jaké má možnosti zaměstnavatel? A jaké má naopak povinnosti zaměstnanec? Na tyto otázky se Vám pokusíme stručně odpovědět v tomto článku.

Chráněný účet jako nový institut na ochranu dlužníků

Cílem tohoto článku je seznámit veřejnost s novým institutem tzv. „chráněného účtu“, který má pomoct dlužníkům (povinným) v exekucích, a to k ochraně jejich nezabavitelného minima, na které má každý dlužník ze zákona nárok.