Změny v dohodách podrobně:  Zaměstnanci na DPP a DPČ mají nově nárok na dovolenou

Novela zákona stanoví několik změn, které se týkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Všechny změny vám podrobněji představíme v tomto článku.

Pracovní rozvrh

Novela dává povinnost zaměstnavateli seznámit zaměstnance s rozvrhem pracovní doby alespoň 3 dny před začátkem směny nebo období, kterého se rozvrh týká. Strany se však mohou dohodnout i na jiné době, kratší či delší.

Přechod na pracovní poměr

Při splnění určitých podmínek budou mít zaměstnanci pracující na dohodu právo požádat o zaměstnání v pracovním poměru. Na tuto žádost musí zaměstnavatel poskytnout odůvodněnou písemnou odpověď.

Výpověď

Nově zaměstnanec získá právo za určitých okolností zaměstnavatele žádat o odůvodnění výpovědi dané zaměstnavatelem. Zaměstnavatel pak bude povinen zaměstnance bez zbytečného odkladu písemně informovat právě o důvodech výpovědi. 

Dovolená

Od účinnosti novely budou mít nárok na dovolenou i zaměstnanci na dohodu o provedení činnosti a dohodu o provedení práce – při splnění podmínek stanovených v Zákoníku práce.

Fiktivní pracovní doba, ze které se dovolená vypočítá, bude v délce 20 hodin týdně bez ohledu na skutečně vykonanou dobu. Dohoda musí být v příslušném kalendářním roce uzavřena nepřetržitě alespoň 4 týdny (tj. 28 kalendářních dnů) a zaměstnanec musí odpracovat alespoň čtyřnásobek své fiktivní týdenní pracovní doby (80 hodin). Do toho se započítávají náhradní doby – např. když zaměstnanec nepracuje pro překážky v práci nebo nepracuje proto, že je svátek.

Za každou celou odpracovanou týdenní pracovní dobu (20 hodin) přísluší zaměstnanci dovolená v délce 1/52 této týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, přičemž výsledek se vždy zaokrouhlí na celé hodiny nahoru. 

Zaměstnanci tak při čtyřtýdenní pracovní době za odpracování každých 20 hodin (včetně náhradních dob) vznikne právo na 2 hodiny dovolené

20 (počet odpracovaných hodin) / 52 (počet týdnů v roce) × 4 (týdny dovolené) = 1,5 (zaokrouhleno na 2).

Přečtěte si také

Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry

V České republice v současné době není regulováno postupování pohledávek nad rámec obecné úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lze tedy postoupit úvěr poskytnutý úvěrovou institucí (bankou aj.) a není k tomu třeba žádné veřejnoprávní povolení nad rámec živnostenského oprávnění. Správa úvěrů doposud také nebyla v České republice nijak specificky upravena.

Novinky zákoníku práce srozumitelně: jak to bude s dohodáři?

Čerstvě schválená novela zákoníku práce budí vášně – především mezi zaměstnavateli. Výrazně totiž posiluje pozici „dohodářů“ v pracovněprávním vztahu. Od roku 2024 budou mít například právo na dovolenou. Většina dalších přijatých změn ale nabyla účinnosti už 1. října 2023. Projděte si shrnutí novinek.

Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.