Rozdíl mezi zaměstnaneckou kartou a modrou kartou

Chcete si vyřídit povolení za účelem zaměstnání a nevíte, jaké přesně zvolit? Narazili jste na pojem „zaměstnanecká karta“ nebo „modrá karta“ a nejsou Vám jasné jejich rozdíly, výhody či nevýhody? Přehled jednotlivých rozdílů mezi zaměstnaneckou a modrou kartou se pokusím nastínit v tomto článku.

1. Modrá karta

Modrá karta představuje kombinaci povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k zaměstnání pro občany třetích zemí. Umožňuje výkon práce na dobu delší než tři měsíce a slouží pro zaměstnance, kteří mají vykonávat zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. [1], [2]

2. Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je druhem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání delšího než tři měsíce pro občany třetích zemí. [3]

Rozdíly

Modrá karta se stejně jako zaměstnanecká karta vydává na konkrétní pracovní místo, avšak na rozdíl od zaměstnanecké karty, která se vydává na dobu platnosti pracovní smlouvy, se modrá karta vydává na dobu delší o tři měsíce, než je pracovní smlouva. [4]

Nejdelší možná platnost modré karty činí 3 roky, nejdelší možná platnost zaměstnanecké karty činí 2 roky.
Platnost modré karty lze prodloužit až o 3 roky, platnost zaměstnanecké karty lze prodloužit až o 2 roky.

Co se týče pracovního místa, modrá karta se může vydat jen na takové pracovní místo, které vyžaduje vysokou kvalifikaci, zatímco zaměstnanecká karta se může vydat i na pozice, které vysokou kvalifikaci nevyžadují. Proto je možné vyřídit modrou kartu v např. v Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec či v Programu klíčový a vědecký personál, nikoliv však již v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, jako zaměstnaneckou kartu.

Rozdíl existuje i v nárocích na mzdu. Srovnání lze provést právě v programech vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a klíčový a vědecký personál. Držitel zaměstnanecké karty po dobu trvání pracovního poměru pobírá plat/mzdu odpovídající průměrného výdělku podle příslušné podskupiny CZ-ISCO nebo v minimální výši stanovené pro modré karty. Držitel modré karty bude pobírat plat 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy. [5]

Aktuální výše minimální mzdy držitelů modrých karet je od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2024 stanovena na 60.530 Kč, což odpovídá 1,5 násobku průměrné hrubé mzdy za rok 2022.

Pro srovnání uvádím dvě pozice, a to „specialisté v oblasti dopravy“
(CZ-ISCO 21414) a Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT) (CZ-ISCO 21416).

Výše mzdy specialisty v oblasti dopravy by podle průměrné hrubé mzdy odpovídalav roce 2022 částce 46 321 Kč, pokud by byl držitelem zaměstnanecké karty. Pokud by však držel modrou kartu, jeho mzda by musela odpovídat 1,5násobku průměrné roční mzdy (40.353*12 Kč) mzda tohoto specialisty by musela být alespoň 60.530 Kč.

Naopak v případě pozice specialisty v oblasti systémů a ochrany údajů v případě zaměstnanecké karty musel její držitel mít mzdu alespoň 61 098 Kč, která představuje průměrnou hrubou mzdu. Jak je zřejmé, v případě držitele modré karty by musel zaměstnavatel zaručit mzdu ve výši 60.530Kč.

Držitel zaměstnanecké i modré karty může změnit zaměstnavatele za určitých zákonem daných podmínek.

Co se týče rodinných příslušníků držitelů zaměstnaneckých karet, mohou žádat o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným pouze v případě, že zaměstnanecká karta byla vydána na základě Programu klíčový a vědecký personál či vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Nikoliv tedy v programu kvalifikovaný zaměstnanec. V případě modré karty může rodinný příslušník držitele žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty, rovněž pouze pokud byla vydána na základě programu klíčový a vědecký personál nebo vysoce kvalifikovaný zaměstnanec [6]

Odkazy v článku:

[1] https://www.migrace.com/cs/poradna/informace-pro-cizince/cizinci-ze-zemi-mimo-eu/dlouhodoby-pobyt/modra-karta

[2] https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/modre_karty.html

[3] https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx

[4] https://www.migrace.com/cs/poradna/informace-pro-cizince/cizinci-ze-zemi-mimo-eu/dlouhodoby-pobyt/modra-karta

[5] https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/uzitecne-informace-v-oblasti-zamestnavani-cizincu–242945/

[6] https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/uzitecne-informace-v-oblasti-zamestnavani-cizincu–242945/

Přečtěte si také

Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry

V České republice v současné době není regulováno postupování pohledávek nad rámec obecné úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lze tedy postoupit úvěr poskytnutý úvěrovou institucí (bankou aj.) a není k tomu třeba žádné veřejnoprávní povolení nad rámec živnostenského oprávnění. Správa úvěrů doposud také nebyla v České republice nijak specificky upravena.

Změny v dohodách podrobně:  Zaměstnanci na DPP a DPČ mají nově nárok na dovolenou

Novela zákona stanoví několik změn, které se týkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Všechny změny vám podrobněji představíme v tomto článku.

Novinky zákoníku práce srozumitelně: jak to bude s dohodáři?

Čerstvě schválená novela zákoníku práce budí vášně – především mezi zaměstnavateli. Výrazně totiž posiluje pozici „dohodářů“ v pracovněprávním vztahu. Od roku 2024 budou mít například právo na dovolenou. Většina dalších přijatých změn ale nabyla účinnosti už 1. října 2023. Projděte si shrnutí novinek.

Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.