Rozdíl mezi zaměstnaneckou kartou a modrou kartou

Chcete si vyřídit povolení za účelem zaměstnání a nevíte, jaké přesně zvolit? Narazili jste na pojem „zaměstnanecká karta“ nebo „modrá karta“ a nejsou Vám jasné jejich rozdíly, výhody či nevýhody? Přehled jednotlivých rozdílů mezi zaměstnaneckou a modrou kartou se pokusím nastínit v tomto článku.

1. Modrá karta

Modrá karta představuje kombinaci povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k zaměstnání pro občany třetích zemí. Umožňuje výkon práce na dobu delší než tři měsíce a slouží pro zaměstnance, kteří mají vykonávat zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. [1], [2]

2. Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je druhem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání delšího než tři měsíce pro občany třetích zemí. [3]

Rozdíly

Modrá karta se stejně jako zaměstnanecká karta vydává na konkrétní pracovní místo, avšak na rozdíl od zaměstnanecké karty, která se vydává na dobu platnosti pracovní smlouvy, se modrá karta vydává na dobu delší o tři měsíce, než je pracovní smlouva. [4]

Co se týče pracovního místa, modrá karta se může vydat jen na takové pracovní místo, které vyžaduje vysokou kvalifikaci, zatímco zaměstnanecká karta se může vydat i na pozice, které vysokou kvalifikaci nevyžadují. Proto je možné vyřídit modrou kartu v např. v Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec či v Programu klíčový a vědecký personál, nikoliv však již v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, jako zaměstnaneckou kartu.

Rozdíl existuje i v nárocích na mzdu. Srovnání lze provést právě v programech vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a klíčový a vědecký personál. Držitel zaměstnanecké karty po dobu trvání pracovního poměru pobírá plat/mzdu odpovídající průměrného výdělku podle příslušné podskupiny CZ-ISCO nebo v minimální výši stanovené pro modré karty. Držitel modré karty bude pobírat plat 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy. [5]

Pro srovnání uvádím dvě pozice, a to „specialisté v oblasti dopravy“
(CZ-ISCO 21414) a Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT) (CZ-ISCO 21416).

Výše mzdy specialisty v oblasti dopravy by podle průměrné hrubé mzdy odpovídala částce 39 994 Kč, pokud by byl držitelem zaměstnanecké karty. Pokud by však držel modrou kartu, jeho mzda by musela odpovídat 1,5násobku průměrné roční mzdy (34 125 Kč) mzda tohoto specialisty by musela být alespoň 51 187,5 Kč.

Naopak v případě pozice specialisty v oblasti systémů a ochrany údajů v případě zaměstnanecké karty musel její držitel mít mzdu alespoň 65 170 Kč, která představuje průměrnou hrubou mzdu. Jak je zřejmé, v případě držitele modré karty by musel zaměstnavatel zaručit mzdu ve výši 51 187,5Kč.

Dále na rozdíl od držitelů modrých karet, držitel zaměstnanecké karty může změnit zaměstnavatele, pokud přicestoval na základě Programu kvalifikovaný či vysoce kvalifikovaný zaměstnavatele.

Co se týče rodinných příslušníků držitelů zaměstnaneckých karet, mohou žádat o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným pouze v případě, že zaměstnanecká karta byla vydána na základě Programu klíčový a vědecký personál či vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Nikoliv tedy v programu kvalifikovaný zaměstnanec. V případě modré karty může rodinný příslušník držitele žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty, rovněž pouze pokud byla vydána na základě programu klíčový a vědecký personál nebo vysoce kvalifikovaný zaměstnanec [6]

Odkazy v článku:

[1] https://www.migrace.com/cs/poradna/informace-pro-cizince/cizinci-ze-zemi-mimo-eu/dlouhodoby-pobyt/modra-karta

[2] https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/modre_karty.html

[3] https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx

[4] https://www.migrace.com/cs/poradna/informace-pro-cizince/cizinci-ze-zemi-mimo-eu/dlouhodoby-pobyt/modra-karta

[5] https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/uzitecne-informace-v-oblasti-zamestnavani-cizincu–242945/

[6] https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/uzitecne-informace-v-oblasti-zamestnavani-cizincu–242945/

Mgr. Chiara Havlíčková
Autorem článku je

Mgr. Chiara Havlíčková

  • Legalizace pobytu občanů ze třetích zemí
  • Vyřizování víz do zahraničí
Prarodiče se sousedům chlubí, že jsem ten 'advokátní koeficient'. Koeficient sice nejsem, ale naše postupy a výsledky efficient rozhodně jsou :) Baví mě tenis a jízda na mém mentolovém kole.

Přečtěte si také

Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.

Brněnský Spring Walk na nové adrese

V Brně jsme vyrostli už na téměř 30 lidí a potřebovali jsme kanceláře, kde se bude dobře cítit dobře náš tým i vy, naši klienti. Po důkladném zvážení padla volba na areál Nová Zbrojovka – konkrétně prémiovou kancelářskou budovu ZET.office – kde se, doufáme, budete cítit maximálně komfortně a příjemně.

Vliv vazby na pracovní poměr, aneb jak se s touto překážkou v práci vypořádat

Běžně mohou nastat případy, kdy je vzat do vazby člověk, který je zaměstnaný. Otázky tak mohou vyvstat v souvislosti s právním vypořádáním této nastalé situace. Jaké má možnosti zaměstnavatel? A jaké má naopak povinnosti zaměstnanec? Na tyto otázky se Vám pokusíme stručně odpovědět v tomto článku.

Chráněný účet jako nový institut na ochranu dlužníků

Cílem tohoto článku je seznámit veřejnost s novým institutem tzv. „chráněného účtu“, který má pomoct dlužníkům (povinným) v exekucích, a to k ochraně jejich nezabavitelného minima, na které má každý dlužník ze zákona nárok.