Rozdíl mezi zaměstnaneckou kartou a modrou kartou

Chcete si vyřídit povolení za účelem zaměstnání a nevíte, jaké přesně zvolit? Narazili jste na pojem „zaměstnanecká karta“ nebo „modrá karta“ a nejsou Vám jasné jejich rozdíly, výhody či nevýhody? Přehled jednotlivých rozdílů mezi zaměstnaneckou a modrou kartou se pokusím nastínit v tomto článku.

1. Modrá karta

Modrá karta představuje kombinaci povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k zaměstnání pro občany třetích zemí. Umožňuje výkon práce na dobu delší než tři měsíce a slouží pro zaměstnance, kteří mají vykonávat zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. [1], [2]

2. Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je druhem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání delšího než tři měsíce pro občany třetích zemí. [3]

Rozdíly

Modrá karta se stejně jako zaměstnanecká karta vydává na konkrétní pracovní místo, avšak na rozdíl od zaměstnanecké karty, která se vydává na dobu platnosti pracovní smlouvy, se modrá karta vydává na dobu delší o tři měsíce, než je pracovní smlouva. [4]

Co se týče pracovního místa, modrá karta se může vydat jen na takové pracovní místo, které vyžaduje vysokou kvalifikaci, zatímco zaměstnanecká karta se může vydat i na pozice, které vysokou kvalifikaci nevyžadují. Proto je možné vyřídit modrou kartu v např. v Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec či v Programu klíčový a vědecký personál, nikoliv však již v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, jako zaměstnaneckou kartu.

Rozdíl existuje i v nárocích na mzdu. Srovnání lze provést právě v programech vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a klíčový a vědecký personál. Držitel zaměstnanecké karty po dobu trvání pracovního poměru pobírá plat/mzdu odpovídající průměrného výdělku podle příslušné podskupiny CZ-ISCO nebo v minimální výši stanovené pro modré karty. Držitel modré karty bude pobírat plat 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy. [5]

Pro srovnání uvádím dvě pozice, a to „specialisté v oblasti dopravy“
(CZ-ISCO 21414) a Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT) (CZ-ISCO 21416).

Výše mzdy specialisty v oblasti dopravy by podle průměrné hrubé mzdy odpovídala částce 39 994 Kč, pokud by byl držitelem zaměstnanecké karty. Pokud by však držel modrou kartu, jeho mzda by musela odpovídat 1,5násobku průměrné roční mzdy (34 125 Kč) mzda tohoto specialisty by musela být alespoň 51 187,5 Kč.

Naopak v případě pozice specialisty v oblasti systémů a ochrany údajů v případě zaměstnanecké karty musel její držitel mít mzdu alespoň 65 170 Kč, která představuje průměrnou hrubou mzdu. Jak je zřejmé, v případě držitele modré karty by musel zaměstnavatel zaručit mzdu ve výši 51 187,5Kč.

Dále na rozdíl od držitelů modrých karet, držitel zaměstnanecké karty může změnit zaměstnavatele, pokud přicestoval na základě Programu kvalifikovaný či vysoce kvalifikovaný zaměstnavatele.

Co se týče rodinných příslušníků držitelů zaměstnaneckých karet, mohou žádat o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem rodinným pouze v případě, že zaměstnanecká karta byla vydána na základě Programu klíčový a vědecký personál či vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Nikoliv tedy v programu kvalifikovaný zaměstnanec. V případě modré karty může rodinný příslušník držitele žádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s držitelem modré karty, rovněž pouze pokud byla vydána na základě programu klíčový a vědecký personál nebo vysoce kvalifikovaný zaměstnanec [6]

Odkazy v článku:

[1] https://www.migrace.com/cs/poradna/informace-pro-cizince/cizinci-ze-zemi-mimo-eu/dlouhodoby-pobyt/modra-karta

[2] https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/pobytova_opravneni_k_pobytu_nad_90_dnu/modre_karty.html

[3] https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx

[4] https://www.migrace.com/cs/poradna/informace-pro-cizince/cizinci-ze-zemi-mimo-eu/dlouhodoby-pobyt/modra-karta

[5] https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/uzitecne-informace-v-oblasti-zamestnavani-cizincu–242945/

[6] https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/uzitecne-informace-v-oblasti-zamestnavani-cizincu–242945/

Mgr. Chiara Havlíčková
Autorem článku je

Mgr. Chiara Havlíčková

Advokátní koncipientka

Přečtěte si také

Exekuční návrh aneb Jak správně vymáhat svou pohledávku po skončení nalézacího řízení

Dostali jste se do situace, kdy dlužník ani po pravomocném rozhodnutí nehodlá splnit nebo se úmyslně vyhýbá splnění povinnosti uložené soudem? V takovém případě je možné na dlužníka podat exekuční návrh, na jehož základě bude zahájeno exekuční řízení. V tomto článku naleznete, jak správně podat exekuční návrh a co vše musí být jeho obsahem.

Jak správně podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení

Sdělil vám dlužník, že vám nemusí vracet peníze, které jste mu půjčili, protože je v osobním bankrotu neboli oddlužení? Jak v takovém případě správně uplatnit vaši pohledávku? Na tyto a jiné otázky najdete odpovědi v následujícím článku, který se věnuje tomu, jak správně podat přihlášku pohledávky a na co si dát pozor.

Jak vyřešit (již) nechtěné spoluvlastnictví k nemovitosti?

Jste spoluvlastníkem a už jím nechcete být? Chtěli byste společnou nemovitost rozdělit, nebo si ji nechat celou a vypořádat ostatní spoluvlastníky? Nebo byste prostě chtěli spoluvlastnictví za přiměřenou náhradu opustit? Poradíme Vám, jak na to.