Právní pomoc pracovním agenturám

Bylo vám doručeno oznámení o zahájení řízení o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodu, že jste porušili jinou povinnost vyplývající ze zákona o zaměstnanosti?

Proč je potřeba zbystřit?

Od února 2023 evidujeme podstatný nárůst řízení před Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR (dále GŘÚP) o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání agenturám práce.

Za tímto zásadním nárůstem stojí především nová praxe GŘÚP trestat porušení “informační / oznamovací povinnosti“ pracovních agentur dle ust. § 61 odst. 6 zák. č. 435/2004 Sb., Zákon o zaměstnanosti v aktuálním znění (dále jen „ZoZ“) – a to trestem nejvyšším, fakticky likvidačním, tj. odejmutím povolení.

Jak je to možné?

Úřad práce svůj postup opírá o ust. §63 odst. 2 písm c) zákona o zaměstnanosti v aktuálním znění. Dle tohoto ustanovení GŘÚP odejme povolení ke zprostředkování zaměstnání, jestliže právnická osoba nebo fyzická osoba zprostředkovává zaměstnání v rozporu s vydaným povolením ke zprostředkování zaměstnání nebo s dobrými mravy, nebo jinak poruší povinnosti vyplývající z tohoto zákona.

Právě o toto „porušení povinnosti“ GŘÚP opírá svůj postup odebrání licence. 

Jedná se zejména o promeškání lhůty jednoho měsíce k nahlášení změn, které u agentur nastanou – ať už např. ve změně názvu agentury, sídla, pracoviště, či údajů odpovědných zástupců. Tyto změny mohou být sebemenší, například i pouhá změna příjmení garanta.

Co s tím?

S tímto postupem zásadně nesouhlasíme. Máme za to, že takový postup není v souladu s českým právním řádem a že jde o účelovou protiprávní snahu snížit počet pracovních agentur na českém trhu.

Kontaktujte nás 

  • Projdeme s vámi veškeré možnosti postupu.
  • Uděláme vše proto, abychom řízení proti vaší agentuře zastavili.
  • Nehradíte nic předem. Pracujeme na bázi úspěchové odměny.

Nenechte zastavit činnost svojí pracovní agentury.

Rádi vám pomůžeme. Ozvěte se.

Mgr. Jaroslav Zeman

+420 533 555 353 Pracovní dny 9:00 až 17:00 hod. zeman@springwalk.cz

Sjednejte si s námi úvodní schůzku. Probereme s vámi, vše co potřebujete.    Další oblasti, kterým se věnujeme

    Odškodnění z dopravních nehod a pracovních úrazů Zjistíme, na co máte nárok při dopravní nehodě či pracovním úrazu. Zastoupíme vás při vymáhání újmy. Bojujeme za to, co vám patří. Více Whistleblowing řešení na klíč Počítáte s novým zákonem o whistleblowingu, který vstoupil v platnost 1. srpna 2023? Nastavíme spolehlivý whistleblowing systém i pro vaši firmu – vyberte si z praktických balíčků služeb dle potřeb vaší organizace. Více Realitní, stavební a pozemkové právo Vyřídíme za vás vše, co po právní stránce potřebujete – od A do Z. Specializujeme se především na koupi, prodej a nájem nemovitostí. Více Zaměstnávání cizinců v ČR a zahraniční pracovní víza Zaměstnáváte nebo chcete zaměstnat cizince? Plánujete vyslat své zaměstnance pracovně do zahraničí? Poradíme či vyřídíme vše potřebné. Více Agentury práce a dočasné přidělování zaměstnanců Máte agenturu práce nebo ji zakládáte? Chcete, aby všechno proběhlo hladce a bez komplikací? U nás jste správně. Více Vymáhání pohledávek Jsme odborníci na vymáhání pohledávek. Máme vysokou úspěšnost a zastupujeme klienty po celé České republice. Více Insolvenční právo Jsme tu i pro případy, když se závazky neplní. Zastupujeme dlužníky i věřitele. Pomůžeme vám z toho ven. Více Obchodní právo, právo pro podnikatele Jsme pravou rukou podnikatelů a firem. Provedeme vás všemi právy i povinnostmi. Váš byznys je pro nás důležitý. Více Ochrana osobních údajů a GDPR Zákon a regulace jsou v této oblasti neúprosné. Postaráme se o ochranu osobních údajů a GDPR, aby vše bylo tak, jak má. Více Rodinné a dědické právo Jsme tu, i když jde o vaši rodinu. Řešíme rozvody, vypořádání SJM, výživné i péči o dítě, a také veškerou dědickou agendu. Více Pracovní právo Řešíme všechno, co se pracovněprávních vztahů týče. Poskytujeme poradenství a služby zaměstnavatelům i zaměstnancům. Více Zastupování v trestním řízení Mít schopného advokáta se vždy hodí – a u soudu to platí dvojnásob. Zastoupíme vás ve všech stádiích trestního řízení. Více