Vozidla

Prodej osobního automobilu Mercedes-Benz Vito 112

Prodej osobního automobilu Mercedes-Benz Vito 112.

Minimální kupní cena

Není stanovena

Lhůta pro podání nabídek

3. května 2024 15:00

Spring Walk insolvenční kancelář v.o.s., IČ 082 60 761, se sídlem Brno, Lazaretní 925/9, PSČ 615 00, jako likvidátor společnosti Lupros trade s.r.o., IČ 051 14 039, se sídlem Maloprosenská 178, 751 21 Prosenice nabízí ke koupi osobní automobil Mercedes-Benz Vito 112, RZ 6M4 7892, VIN: VSA63809413339343.

Fotografie vozu jsou přiloženy jako příloha s názvem „Fotodokumentace MB“.

Lhůta pro podávání návrhů končí dnem 3. 5. 2024 v 15:00 hodin.

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy je navrhovaná výše ceny.

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:

  • osobně v sídle vyhlašovatele na adrese Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, poslední den lhůty pro
    podávání návrhů, tj. 3. 5. 2024 nejpozději do 15:00 hod, nebo
  • poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.

Podmínky výběrového řízení a bližší informace naleznete v přiloženém Oznámením o vyhlášení výběrového řízení.

Rádi vás provedeme celým procesem prodeje.

Mgr. Veronika Pazourová

+420 533 555 353 Pracovní dny 9:00 až 17:00 hod. insolvence@springwalk.cz