Pohledávky

Postoupení pohledávek společnosti HYDROIZOL – STAVEBNÍ spol. s.r.o., v likvidaci.

Postoupení pohledávek společnosti HYDROIZOL – STAVEBNÍ spol. s.r.o., v likvidaci.

Minimální kupní cena

Není stanovena

Lhůta pro podání nabídek

26. dubna 2024 15:00

Spring Walk insolvenční kancelář v.o.s., IČ 082 60 761, se sídlem Brno, Lazaretní 925/9, PSČ 615 00, jako insolvenční správce dlužníka nabízí v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 38 INS 9986/2018 postoupení pohledávek dlužníka sepsaných do soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkami:

  • č. 1 až 11,
  • č. 14 až 37,
  • č. 42 až 78,
  • č. 80 až 85,
  • č. 88 až 95.

Lhůta pro podávání návrhů končí dnem 26. 4. 2024 v 15:00 hodin.

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy k postoupení pohledávek je navrhovaná výše ceny.

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:

  • osobně v sídle vyhlašovatele na adrese Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, poslední den lhůty pro
    podávání návrhů, tj. 26. 4. 2024 nejpozději do 15:00 hod, nebo
  • poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.

Podmínky výběrového řízení a bližší informace naleznete v přiloženém Oznámením o vyhlášení výběrového řízení a soupisu majetkové podstaty.

Rádi vás provedeme celým procesem prodeje.

Mgr. Veronika Pazourová

+420 533 555 353 Pracovní dny 9:00 až 17:00 hod. insolvence@springwalk.cz