Nemovitosti

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v obci Vizovice a Zádveřovice

Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v obci Vizovice a Zádveřovice

Minimální kupní cena

Není stanovena

Lhůta pro podání nabídek

29. března 2024 15:00

Spring Walk insolvenční kancelář v.o.s., IČ 082 60 761, se sídlem Brno, Lazaretní 925/9, PSČ 615 00, jako insolvenční správce dlužníka nabízí v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 2635/2020 ke koupi spoluvlastnické podíly sepsané do soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkam č. 2 až č. 9 oddílu I. Nemovité majetek, a to:

 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/1568 na nemovitostech zapsaných na LV č. 198 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, katastrální území Vizovice,
 • spoluvlastnický podíl ve výši 211/337472 na nemovitostech zapsaných na LV č. 199 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, katastrální území Vizovice,
 • spoluvlastnický podíl ve výši 1/1568 na nemovitostech zapsaných na LV č. 3145 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, katastrální území Vizovice,
 • spoluvlastnický podíl ve výši 211/337472 na nemovitostech zapsaných na LV č. 3443 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, katastrální území Vizovice,
 • spoluvlastnický podíl ve výši 211/337472 na nemovitostech zapsaných na LV č. 3668 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, katastrální území Vizovice,
 • spoluvlastnický podíl ve výši 211/337472 na nemovitostech zapsaných na LV č. 3670 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, katastrální území Vizovice a
 • spoluvlastnický podíl ve výši 211/337472 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1149 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, katastrální území Zádveřice.

Pozemky se nacházejí v obci Vizovice a Zádveřice.

Lhůta pro podávání návrhů končí dnem 29. 3. 2024 v 15:00 hodin.

Jediným kritériem pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy je navrhovaná výše ceny.

Soutěžní návrhy mohou být předkládány pouze písemně, a to:

 • osobně v sídle vyhlašovatele na adrese Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, poslední den lhůty pro
  podávání návrhů, tj. 29. 3. 2024 nejpozději do 15:00 hod, nebo
 • poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu sídla vyhlašovatele Lazaretní 925/9, 615 00 Brno, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhů.

Podmínky výběrového řízení a bližší informace naleznete v přiloženém Oznámením o vyhlášení výběrového řízení.

Zaujala vás nemovitost?
Zavolejte nebo napište

Rádi vás provedeme celým procesem prodeje.

Mgr. Veronika Pazourová

+420 533 555 353 Pracovní dny 9:00 až 17:00 hod. insolvence@springwalk.cz