Stanovisko k odmítnutí dočasně přidělených zaměstnanců z důvodu nouzového stavu.

Aktuální situace vyhlášeného nouzového stavu dopadá v mnohém rovněž na oblast agenturního zaměstnávání. V souvislosti s množícími se dotazy našich klientů tímto poskytujeme právní stanovisko pro možnou nastalou situaci, kdy uživatel odmítne přidělovat práci dočasně přiděleným agenturním zaměstnancům.

Rozhodnutí nepřidělit dočasně přidělenému agenturnímu zaměstnanci práci, ať už je důvodem tohoto postupu uživatele snížení objemu zakázek a tedy snížení rozsahu výroby, či úplné přerušení výroby, má zásadní dopady i na samotnou agenturu práce.

Předně je důležité poznamenat, že každou jednotlivou situaci je potřeba řešit individuálně, jelikož záleží na každém jednotlivém smluvním vztahu agentury práce a uživatele, sjednaných právech a povinnostech, zejména pak sjednaných způsobem ukončení dočasného přidělení.
Součástí smluvní dokumentace o dočasném přidělení zaměstnanců, ať už rámcové dohody o dočasném přidělení či konkrétní dílčí dohody, musí být v souladu se zákonnou právní úpravou ujednání určující dobu, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele. Za obecné základní východisko můžeme označit skutečnost, že není-li sjednáno jinak, končí dočasné přidělení až uplynutím sjednané doby. Kromě uplynutím doby může být, znovu v souladu se zákonnou právní úpravou dočasného přidělení, dočasné přidělení ukončeno jednostranným prohlášením některé ze smluvních stran, byla-li tato možnost sjednána.

Znovu tedy apelujeme na důsledné posuzování každého jednotlivého případu při zohlednění ujednaných možností způsobu ukončení dočasného přidělení.
Není-li ujednáno jinak, dočasné přidělení zaměstnance trvá i po vyhlášeném nouzovém stavu a uživatel má povinnost přidělovat zaměstnanci práci. Nepřiděluje-li ji, tedy zejména odmítne-li nástup dočasně přiděleného zaměstnance na sjednanou směnu, ať už z důvodu uzavření výroby, nebo z důvodu snížení stavu zaměstnanců a upřednostnění kmenových zaměstnanců, jedná se o překážku v přidělování práce na straně uživatele, dočasné přidělení stále trvá a agentuře práce náleží za dočasné přidělení sjednaná odměna.

Co se týče dočasně přidělených zaměstnanců a jejich mzdových nároků vůči agentuře práce, zde nadále platí zákonná povinnost zajistit zaměstnanci stejné mzdové podmínky jako má srovnatelný kmenový zaměstnanec. Byla-li tedy mzda kmenových zaměstnanců uživatelem poměrně snížena, může být za stejných podmínek mzda poměrně snížena i agenturou práce dočasně přidělenému zaměstnanci.

Řešíte-li obdobný problém stran nepřidělování práce Vašim zaměstnancům uživatelem, neváhejte se na nás obrátit. Vaši konkrétní situaci a možné nároky posoudíme a navrhneme vhodné řešení.
S pozdravem a přáním dostatku sil v této době

Mgr. Jaroslav Zeman a Mgr. Jiří Tašl

Přečtěte si také

Náhrada škody po zrušení mimořádných opatření soudem

Informace pro klienty i širokou veřejnost o možnosti žádat náhradu škody po státu v souvislosti se zrušením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Právní průvodce nouzovým stavem

Náš tým pro vás nachystal přítučku, která byla vytvořena k lepší orientaci občanů v době nouzového stavu. Snahou bylo vytvořit ucelený manuál, ve kterém najdete důležité informace, zákazy a omezení, které se nás díky šíření koronaviru týkají. V příručce najdete jak základní informace jako např. které obchody jsou otevřené a zavřené, kam můžete cestovat, jak se navrátit do České republiky, pokud přijíždíte z jiné země, ale i obecné možnosti jak v souladu s právem vyřešit možné nepříjemné situace (jak se zprostit odpovědnosti za škodu, jak donutit druhou smluvní stranu k opětovnému jednání o smlouvě atd.).

Právní rozbor zákona o realitním zprostředkování pro potřeby (nejen) realitních kanceláří

Naše advokátní kancelář vám nabízí právní rozbor vybraných ustanovení realitního zákona, a to především pro potřeby realitních kanceláří a jejich nastavení smluvních procesů ve vztahu ke klientům. Ač máme za to, že realitní zákon (na to, jak dlouho byl připravován) není z těch kvalitnějších a propracovanějších právních předpisů, nezbyde realitním kancelářím než se jím řídit, a proto předkládáme základní rozbor toho, na co si dát v zákoně pozor a co rozhodně nepodcenit.