Stanovisko k odmítnutí dočasně přidělených zaměstnanců z důvodu nouzového stavu.

Aktuální situace vyhlášeného nouzového stavu dopadá v mnohém rovněž na oblast agenturního zaměstnávání. V souvislosti s množícími se dotazy našich klientů tímto poskytujeme právní stanovisko pro možnou nastalou situaci, kdy uživatel odmítne přidělovat práci dočasně přiděleným agenturním zaměstnancům.

Rozhodnutí nepřidělit dočasně přidělenému agenturnímu zaměstnanci práci, ať už je důvodem tohoto postupu uživatele snížení objemu zakázek a tedy snížení rozsahu výroby, či úplné přerušení výroby, má zásadní dopady i na samotnou agenturu práce.

Předně je důležité poznamenat, že každou jednotlivou situaci je potřeba řešit individuálně, jelikož záleží na každém jednotlivém smluvním vztahu agentury práce a uživatele, sjednaných právech a povinnostech, zejména pak sjednaných způsobem ukončení dočasného přidělení.
Součástí smluvní dokumentace o dočasném přidělení zaměstnanců, ať už rámcové dohody o dočasném přidělení či konkrétní dílčí dohody, musí být v souladu se zákonnou právní úpravou ujednání určující dobu, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele. Za obecné základní východisko můžeme označit skutečnost, že není-li sjednáno jinak, končí dočasné přidělení až uplynutím sjednané doby. Kromě uplynutím doby může být, znovu v souladu se zákonnou právní úpravou dočasného přidělení, dočasné přidělení ukončeno jednostranným prohlášením některé ze smluvních stran, byla-li tato možnost sjednána.

Znovu tedy apelujeme na důsledné posuzování každého jednotlivého případu při zohlednění ujednaných možností způsobu ukončení dočasného přidělení.
Není-li ujednáno jinak, dočasné přidělení zaměstnance trvá i po vyhlášeném nouzovém stavu a uživatel má povinnost přidělovat zaměstnanci práci. Nepřiděluje-li ji, tedy zejména odmítne-li nástup dočasně přiděleného zaměstnance na sjednanou směnu, ať už z důvodu uzavření výroby, nebo z důvodu snížení stavu zaměstnanců a upřednostnění kmenových zaměstnanců, jedná se o překážku v přidělování práce na straně uživatele, dočasné přidělení stále trvá a agentuře práce náleží za dočasné přidělení sjednaná odměna.

Co se týče dočasně přidělených zaměstnanců a jejich mzdových nároků vůči agentuře práce, zde nadále platí zákonná povinnost zajistit zaměstnanci stejné mzdové podmínky jako má srovnatelný kmenový zaměstnanec. Byla-li tedy mzda kmenových zaměstnanců uživatelem poměrně snížena, může být za stejných podmínek mzda poměrně snížena i agenturou práce dočasně přidělenému zaměstnanci.

Řešíte-li obdobný problém stran nepřidělování práce Vašim zaměstnancům uživatelem, neváhejte se na nás obrátit. Vaši konkrétní situaci a možné nároky posoudíme a navrhneme vhodné řešení.
S pozdravem a přáním dostatku sil v této době

Mgr. Jaroslav Zeman a Mgr. Jiří Tašl

Přečtěte si také

Exekuční návrh aneb Jak správně vymáhat svou pohledávku po skončení nalézacího řízení

Dostali jste se do situace, kdy dlužník ani po pravomocném rozhodnutí nehodlá splnit nebo se úmyslně vyhýbá splnění povinnosti uložené soudem? V takovém případě je možné na dlužníka podat exekuční návrh, na jehož základě bude zahájeno exekuční řízení. V tomto článku naleznete, jak správně podat exekuční návrh a co vše musí být jeho obsahem.

Rozdíl mezi zaměstnaneckou kartou a modrou kartou

Chcete si vyřídit povolení za účelem zaměstnání a nevíte, jaké přesně zvolit? Narazili jste na pojem „zaměstnanecká karta“ nebo „modrá karta“ a nejsou Vám jasné jejich rozdíly, výhody či nevýhody? Přehled jednotlivých rozdílů mezi zaměstnaneckou a modrou kartou se pokusím nastínit v tomto článku.

Jak správně podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení

Sdělil vám dlužník, že vám nemusí vracet peníze, které jste mu půjčili, protože je v osobním bankrotu neboli oddlužení? Jak v takovém případě správně uplatnit vaši pohledávku? Na tyto a jiné otázky najdete odpovědi v následujícím článku, který se věnuje tomu, jak správně podat přihlášku pohledávky a na co si dát pozor.

Jak vyřešit (již) nechtěné spoluvlastnictví k nemovitosti?

Jste spoluvlastníkem a už jím nechcete být? Chtěli byste společnou nemovitost rozdělit, nebo si ji nechat celou a vypořádat ostatní spoluvlastníky? Nebo byste prostě chtěli spoluvlastnictví za přiměřenou náhradu opustit? Poradíme Vám, jak na to.