Předcházejte potížím - 1. díl (tipy při výpovědi ze zaměstnání a ukončení nájemního bydlení)

Všechna témata tohoto nového seriálu budou sdílet jednu společnou vlastnost a tou je fakt, že se vyplatí o nich vědět, aby se dalo potížím předcházet. My si tyto vědomosti nechceme nechat pro sebe, a proto jsme se rozhodli jim tento seriál věnovat.

Tip 1 – Jak si počínat při obdržení výpovědi ze zaměstnání

Nikomu bychom to samozřejmě nepřáli, ale představme si situaci, že dostanete výpověď ze zaměstnání. Výpověď daná zaměstnavatelem musí být opřena o výpovědní důvod a (i když na to v tomto článku není prostor) věřte, že taková výpověď může být i neplatná.

Ustanovení § 69 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce neplatné rozvázání pracovního poměru upravuje a spojuje s ním poměrně zajímavé peníze, ale jen pokud bez zbytečného odkladu od obdržení výpovědi oznámíte zaměstnavateli, že trváte na tom, aby Vás zaměstnavatel nadále zaměstnával. Zákon poskytuje lhůtu 2 měsíce k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru.

Soudní spor může trvat třeba i 2 roky a na konci bude vydán rozsudek, že byl pracovní poměr skutečně rozvázán neplatně.

  • Pokud jste se drželi této rady, čeká vás náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku ode dne, kdy bylo zaměstnavateli oznámeno, že trváte na tom, aby Vás zaměstnavatel dále zaměstnával až do dne přidělení práce nebo do dne platného skončení pracovního poměru.
  • Pokud jste se rady nedrželi, čeká vás Pyrrhovo vítězství, ale bohužel peníze žádné.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru by si vydala na samostatný článek, ale nikdy neuděláte chybu, když pro případ výpovědi zaměstnavateli oznámíte, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával.

Tip 2 – Co (ne)dělat při skončení nájemního bydlení

Nyní si představte situaci, že delší dobu žijete v pronajatém bytě a nyní z něho odcházíte. Pronajímatel si byt prohlídne a oznámí Vám, že si ponechá kauci ve výši např. 10.000,- Kč, protože jsou poškozeny parkety nad míru běžného opotřebení, chybí nějaký kus nábytku nebo podobně. V této chvíli bude již velice náročné dokazovat, že parkety byly poškozeny již při předání a že se daný kus nábytku v bytě při předání nenacházel.

Pro Vaši jistotu a daleko lepší pozici pro případné dokazování tak radíme, abyste spolu s pronajímatelem/nájemcem při předání bytu sepsali předávací protokol, ve kterém uvedete stav plynovodů a jiných měřidel, vybavení bytu a obecně stav bytu v den předání nájemci. Ideální bude písemný protokol podepsaný oběma stranami.

Dle ustavení § 2225 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se k tomuto protokolu při skončení nájmu přihlíží.

  • Pokud jste se drželi této rady, nedostanete se do důkazní nouze a pronajímatel/nájemce Vás nepřipraví o peníze jen proto, že jste neměl/a jak dokázat stav bytu při předání.
  • Pokud jste se rady nedrželi, zbývají Vám v této problematické situaci i další důkazní prostředky jako jsou například svědecké výpovědi, ale je velmi pravděpodobné, že skutečný stav bytu při předání již nebudete schopni prokázat.

Přečtěte si také

Vlastnictví zavazuje aneb rodiče a souseda si nevybereš...

Vlastnické právo, naopak od toho, jak by se mohlo zdát, nezakládá právo vlastníka neomezeně nakládat se svojí věcí jakkoli se mu zachce. Zákonodárce vlastnické právo důkladně omezuje pomocí norem tzv. sousedského práva, které upravují právní vztahy vznikající mezi vlastníky sousedících pozemků.

Co je to syndrom zavrženého rodiče?

Ačkoliv by se mohlo zdát, že boj rozvádějících se manželů končí zpravidla právní mocí rozsudku o rozvodu manželství, reálně tomu tak být nemusí. V mnoha případech toto soupeření pokračuje zejména v souvislosti s porozvodovou péčí o nezletilé děti. Právě v takových situacích se objevuje riziko vzniku syndromu zavrženého rodiče.

Rozvod manželství

Dvě slova, která mnohým manželským párům způsobují vrásky na čele. Těm šťastnějším z důvodu, že se do této životní fáze nikdy nechtějí dostat. Těm ostatním, kteří se již v této fázi nachází, z důvodu, že netuší, jak takový rozvod probíhá a co konkrétně je k němu potřeba. Pokud jste sami sebe našli právě v této skupině, je následující článek především pro Vás.