Předcházejte potížím - 1. díl (tipy při výpovědi ze zaměstnání a ukončení nájemního bydlení)

Všechna témata tohoto nového seriálu budou sdílet jednu společnou vlastnost a tou je fakt, že se vyplatí o nich vědět, aby se dalo potížím předcházet. My si tyto vědomosti nechceme nechat pro sebe, a proto jsme se rozhodli jim tento seriál věnovat.

Tip 1 – Jak si počínat při obdržení výpovědi ze zaměstnání

Nikomu bychom to samozřejmě nepřáli, ale představme si situaci, že dostanete výpověď ze zaměstnání. Výpověď daná zaměstnavatelem musí být opřena o výpovědní důvod a (i když na to v tomto článku není prostor) věřte, že taková výpověď může být i neplatná.

Ustanovení § 69 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce neplatné rozvázání pracovního poměru upravuje a spojuje s ním poměrně zajímavé peníze, ale jen pokud bez zbytečného odkladu od obdržení výpovědi oznámíte zaměstnavateli, že trváte na tom, aby Vás zaměstnavatel nadále zaměstnával. Zákon poskytuje lhůtu 2 měsíce k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru.

Soudní spor může trvat třeba i 2 roky a na konci bude vydán rozsudek, že byl pracovní poměr skutečně rozvázán neplatně.

  • Pokud jste se drželi této rady, čeká vás náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku ode dne, kdy bylo zaměstnavateli oznámeno, že trváte na tom, aby Vás zaměstnavatel dále zaměstnával až do dne přidělení práce nebo do dne platného skončení pracovního poměru.
  • Pokud jste se rady nedrželi, čeká vás Pyrrhovo vítězství, ale bohužel peníze žádné.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru by si vydala na samostatný článek, ale nikdy neuděláte chybu, když pro případ výpovědi zaměstnavateli oznámíte, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával.

Tip 2 – Co (ne)dělat při skončení nájemního bydlení

Nyní si představte situaci, že delší dobu žijete v pronajatém bytě a nyní z něho odcházíte. Pronajímatel si byt prohlídne a oznámí Vám, že si ponechá kauci ve výši např. 10.000,- Kč, protože jsou poškozeny parkety nad míru běžného opotřebení, chybí nějaký kus nábytku nebo podobně. V této chvíli bude již velice náročné dokazovat, že parkety byly poškozeny již při předání a že se daný kus nábytku v bytě při předání nenacházel.

Pro Vaši jistotu a daleko lepší pozici pro případné dokazování tak radíme, abyste spolu s pronajímatelem/nájemcem při předání bytu sepsali předávací protokol, ve kterém uvedete stav plynovodů a jiných měřidel, vybavení bytu a obecně stav bytu v den předání nájemci. Ideální bude písemný protokol podepsaný oběma stranami.

Dle ustavení § 2225 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se k tomuto protokolu při skončení nájmu přihlíží.

  • Pokud jste se drželi této rady, nedostanete se do důkazní nouze a pronajímatel/nájemce Vás nepřipraví o peníze jen proto, že jste neměl/a jak dokázat stav bytu při předání.
  • Pokud jste se rady nedrželi, zbývají Vám v této problematické situaci i další důkazní prostředky jako jsou například svědecké výpovědi, ale je velmi pravděpodobné, že skutečný stav bytu při předání již nebudete schopni prokázat.

Přečtěte si také

Vliv vazby na pracovní poměr, aneb jak se s touto překážkou v práci vypořádat

Běžně mohou nastat případy, kdy je vzat do vazby člověk, který je zaměstnaný. Otázky tak mohou vyvstat v souvislosti s právním vypořádáním této nastalé situace. Jaké má možnosti zaměstnavatel? A jaké má naopak povinnosti zaměstnanec? Na tyto otázky se Vám pokusíme stručně odpovědět v tomto článku.

Chráněný účet jako nový institut na ochranu dlužníků

Cílem tohoto článku je seznámit veřejnost s novým institutem tzv. „chráněného účtu“, který má pomoct dlužníkům (povinným) v exekucích, a to k ochraně jejich nezabavitelného minima, na které má každý dlužník ze zákona nárok.

Jaké největší změny přináší nový stavební zákon?

Ke konci července 2021 vstoupil v platnost nový stavební zákon, který ve sbírce zákonů můžeme najít pod číslem 283/2021. Zákon nabývá na účinnosti postupně, protože bude docházet k velkým systémovým změnám, například ke vzniku nových úřadů. Zákon bude účinný až 1. července 2023, nicméně některé pasáže jsou účinné již nyní. A k jakým největším změnám tedy s novým stavebním zákonem dojde?

Lze považovat nenastoupení do práce po skončení rodičovské dovolené za jeden z důvodů pro rozvázání pracovního poměru?

V životě nastávají situace, kdy zaměstnankyně oznámí zaměstnavateli, že je těhotná. Tyto situace pak mají dopad na sjednaný pracovněprávní vztah, neb do něj zasahují, (pozn. zaměstnavatel ve smyslu ust. § 316 odst. 4 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v aktuálním znění, obecně nesmí tuto informaci od zaměstnankyně nikterak vyžadovat). Jaká práva a povinnosti mají tyto smluvní strany pracovněprávního vztahu ve vztahu mateřské/rodičovské dovolené? Je zaměstnankyně povinna nastoupit do práce po třech letech trvání rodičovské dovolené? A co když chce tato zaměstnankyně nastoupit do práce naopak dříve? Na tyto otázky se pokusím stručně odpovědět v tomto článku.