Předcházejte potížím - 1. díl (tipy při výpovědi ze zaměstnání a ukončení nájemního bydlení)

Všechna témata tohoto nového seriálu budou sdílet jednu společnou vlastnost a tou je fakt, že se vyplatí o nich vědět, aby se dalo potížím předcházet. My si tyto vědomosti nechceme nechat pro sebe, a proto jsme se rozhodli jim tento seriál věnovat.

Tip 1 – Jak si počínat při obdržení výpovědi ze zaměstnání

Nikomu bychom to samozřejmě nepřáli, ale představme si situaci, že dostanete výpověď ze zaměstnání. Výpověď daná zaměstnavatelem musí být opřena o výpovědní důvod a (i když na to v tomto článku není prostor) věřte, že taková výpověď může být i neplatná.

Ustanovení § 69 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce neplatné rozvázání pracovního poměru upravuje a spojuje s ním poměrně zajímavé peníze, ale jen pokud bez zbytečného odkladu od obdržení výpovědi oznámíte zaměstnavateli, že trváte na tom, aby Vás zaměstnavatel nadále zaměstnával. Zákon poskytuje lhůtu 2 měsíce k podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru.

Soudní spor může trvat třeba i 2 roky a na konci bude vydán rozsudek, že byl pracovní poměr skutečně rozvázán neplatně.

  • Pokud jste se drželi této rady, čeká vás náhrada mzdy ve výši Vašeho průměrného výdělku ode dne, kdy bylo zaměstnavateli oznámeno, že trváte na tom, aby Vás zaměstnavatel dále zaměstnával až do dne přidělení práce nebo do dne platného skončení pracovního poměru.
  • Pokud jste se rady nedrželi, čeká vás Pyrrhovo vítězství, ale bohužel peníze žádné.

Neplatnost rozvázání pracovního poměru by si vydala na samostatný článek, ale nikdy neuděláte chybu, když pro případ výpovědi zaměstnavateli oznámíte, že trváte na tom, aby Vás dále zaměstnával.

Tip 2 – Co (ne)dělat při skončení nájemního bydlení

Nyní si představte situaci, že delší dobu žijete v pronajatém bytě a nyní z něho odcházíte. Pronajímatel si byt prohlídne a oznámí Vám, že si ponechá kauci ve výši např. 10.000,- Kč, protože jsou poškozeny parkety nad míru běžného opotřebení, chybí nějaký kus nábytku nebo podobně. V této chvíli bude již velice náročné dokazovat, že parkety byly poškozeny již při předání a že se daný kus nábytku v bytě při předání nenacházel.

Pro Vaši jistotu a daleko lepší pozici pro případné dokazování tak radíme, abyste spolu s pronajímatelem/nájemcem při předání bytu sepsali předávací protokol, ve kterém uvedete stav plynovodů a jiných měřidel, vybavení bytu a obecně stav bytu v den předání nájemci. Ideální bude písemný protokol podepsaný oběma stranami.

Dle ustavení § 2225 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se k tomuto protokolu při skončení nájmu přihlíží.

  • Pokud jste se drželi této rady, nedostanete se do důkazní nouze a pronajímatel/nájemce Vás nepřipraví o peníze jen proto, že jste neměl/a jak dokázat stav bytu při předání.
  • Pokud jste se rady nedrželi, zbývají Vám v této problematické situaci i další důkazní prostředky jako jsou například svědecké výpovědi, ale je velmi pravděpodobné, že skutečný stav bytu při předání již nebudete schopni prokázat.

Přečtěte si také

Exekuční návrh aneb Jak správně vymáhat svou pohledávku po skončení nalézacího řízení

Dostali jste se do situace, kdy dlužník ani po pravomocném rozhodnutí nehodlá splnit nebo se úmyslně vyhýbá splnění povinnosti uložené soudem? V takovém případě je možné na dlužníka podat exekuční návrh, na jehož základě bude zahájeno exekuční řízení. V tomto článku naleznete, jak správně podat exekuční návrh a co vše musí být jeho obsahem.

Rozdíl mezi zaměstnaneckou kartou a modrou kartou

Chcete si vyřídit povolení za účelem zaměstnání a nevíte, jaké přesně zvolit? Narazili jste na pojem „zaměstnanecká karta“ nebo „modrá karta“ a nejsou Vám jasné jejich rozdíly, výhody či nevýhody? Přehled jednotlivých rozdílů mezi zaměstnaneckou a modrou kartou se pokusím nastínit v tomto článku.

Jak správně podat přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení

Sdělil vám dlužník, že vám nemusí vracet peníze, které jste mu půjčili, protože je v osobním bankrotu neboli oddlužení? Jak v takovém případě správně uplatnit vaši pohledávku? Na tyto a jiné otázky najdete odpovědi v následujícím článku, který se věnuje tomu, jak správně podat přihlášku pohledávky a na co si dát pozor.

Jak vyřešit (již) nechtěné spoluvlastnictví k nemovitosti?

Jste spoluvlastníkem a už jím nechcete být? Chtěli byste společnou nemovitost rozdělit, nebo si ji nechat celou a vypořádat ostatní spoluvlastníky? Nebo byste prostě chtěli spoluvlastnictví za přiměřenou náhradu opustit? Poradíme Vám, jak na to.