Nemovitosti

Prodej spoluvlastnického podílu o velikost id. 1/3 na pozemcích v obci Božice

Jedná se o spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na dvou pozemcích a součástí jednoho je i stavba.

Minimální kupní cena

Není stanovena

Lhůta pro podání nabídek

6. srpna 2021 15:00

Insolvenční správce Spring Walk insolvenční kancelář v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 56 INS 7816/2020 nabízí k prodeji:

• spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku parc. č. 59/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 944 m2, jehož součástí je stavba č. p. 294, zemědělská usedlost a
• spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/3 na pozemku parc. č. 72/1, zahrada o výměře 1.375 m2,

vše zapsané na listu vlastnictví č. 267 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, katastrální území České Křídlovice, obec Božice.

Podmínky prodeje:

Bude prodáno nejvhodnějšímu návrhu na uzavření smlouvy. Jediným kritériem je navrhovaná výše ceny.

Návrhy se podávají:

– osobně v sídle insolvenční kanceláře na adrese Brno, Veselá 169/24,

– poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu insolvenční kanceláře Brno, Veselá 169/24, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhu.

Kompletní podmínky výběrového řízení, včetně obsahových náležitostí návrhu naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Informace a tržní odhad nemovitosti naleznete ve Srovnávací analýze tržní hodnoty nemovitostí.

Zaujala vás nemovitost?
Zavolejte nebo napište

Rádi vás provedeme celým procesem prodeje.

Mgr. Veronika Pazourová

+420 533 555 353 Pracovní dny 9:00 — 17:00 hod. insolvence@springwalk.cz

Další nemovitosti na prodej