Pohledávky

Postoupení pohledávky za společností GEPARD GROUP s.r.o.

Jedná se o postoupení pohledávky dlužníka v insolvenčním řízení za společností GEPARD GROUP s.r.o. ve výši 138.750,- Kč.

Minimální kupní cena

Není stanovena

Lhůta pro podání nabídek

29. dubna 2022 15:00

Insolvenční správce Spring Walk insolvenční kancelář v.o.s., v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 44 INS 12705/2020 nabízí k postoupení pohledávku dlužníka za společností GEPARD GROUP s.r.o. ve výši 138.750,- Kč.

Podmínky prodeje:

Bude prodáno nejvhodnějšímu návrhu na uzavření smlouvy. Jediným kritériem je navrhovaná výše ceny.

Návrhy se podávají:

– osobně v sídle insolvenční kanceláře na adrese Brno, Veselá 169/24,

– poštou, přičemž návrh musí být doručen na adresu insolvenční kanceláře Brno, Veselá 169/24, nejpozději do skončení lhůty pro podávání návrhu.

Kompletní podmínky výběrového řízení, včetně obsahových náležitostí návrhu naleznete v Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Specifikaci pohledávky naleznete v soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Rádi vás provedeme celým procesem prodeje.

Mgr. Veronika Pazourová

+420 533 555 353 Pracovní dny 9:00 až 17:00 hod. insolvence@springwalk.cz