Chráněný účet jako nový institut na ochranu dlužníků

Cílem tohoto článku je seznámit veřejnost s novým institutem tzv. „chráněného účtu“, který má pomoct dlužníkům (povinným) v exekucích, a to k ochraně jejich nezabavitelného minima, na které má každý dlužník ze zákona nárok.

Nezabavitelné minimum a chráněný účet

Nezabavitelným minimem se rozumí částka z měsíční mzdy dlužníka, kterou podle ust. § 278 občanského soudního řádu exekutor nemůže zadržet a tato částka musí vždy zůstat dlužníkovi na zajištění jeho základních životních potřeb. Častokrát se však stala situace, kdy i tato částka byla předmětem exekuce – a dlužník tak neměl z čeho žít.

Nejčastějším příkladem tak byla situace, kdy nejdřív zaměstnavatel strhl z platu či mzdy dlužníka částku pro účely exekuce, následně dlužníkovi vyplatil na účet pouze částku nezabavitelného minima. Současně s tím však byla exekutorem (který může být i odlišný než ten, který nařídil exekuci na plat či mzdu) provedena i exekuce na účet dlužníka, na který mu tato nezabavitelná částka od zaměstnavatele chodí. V konečném důsledku tak dlužník nemůže disponovat částkou ve výši nezabavitelného minima, což značně ztěžuje život dlužníka k zajištění jeho základních životních potřeb, jako jsou výdaje za bydlení, stravu a jiné věci.

Pokud se do takové situace dlužník dostal, tak následně mohl požádat pouze o jednorázový výběr částky odpovídající dvojnásobku životního minima a částky normativních nákladů. Tato částka však – s ohledem na délku trvání exekuce – nemusí dlužníkovi stačit k pokrytí jeho základních životních potřeb.

Dlužníci tak často tuto situací řeší změnou způsobu vyplácení mzdy či platu, a to vyplácením v hotovosti. Poněkud složitější situaci mají dlužníci, kterým je vyplácen důchod na účet. Změna způsobu vyplácení důchodu totiž většinou trvá okolo tří měsíců, což je dost dlouhá doba, během které dlužník nemá prakticky žádné příjmy, ze kterých by mohl uspokojovat své základní životní potřeby.

Podobným situacím má nyní předejít zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné právě zavádí institut tzv. „chráněného účtu“. Účinnosti tento zákon nabyl již 1. 7. 2021.

Od července tohoto roku tak může každý dlužník požádat peněžní ústav (nejčastěji se bude jednat o banku), kterému bylo doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí/exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného, aby mu byl zřízen chráněný účet. Do pěti dnů od podání žádosti pak tento chráněný účet musí být zřízen a musí být označen tak, aby bylo zřejmé, že jde o chráněný účet. Dlužník současně v jednu dobu může mít pouze jeden chráněný účet. Má-li dlužník zřízeno vícero chráněných účtů, rozhodne soud o tom, který z těchto účtů je chráněný. Na takto zřízený účet pak nemůže být proveden výkon rozhodnutí/exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného.

Je-li následně na účet dlužníka, na který je veden výkon rozhodnutí/exekuce, převedena nezabavitelná částka, převede peněžní ústav tuto částku na chráněný účet. Tímto způsobem dojde k možnosti dlužníka disponovat částkou nezabavitelného minima, což povede k nerušenému uspokojování jeho základních životních potřeb.

Závěrem

Nový institut tzv. „chráněného účtu“ je jistě vítaným krokem pro dlužníky, kteří se nacházejí v exekuci. Dlužníci se tedy již nebudou muset obávat, že jim bude odepřeno využívání částek nezabavitelného minima – a budou tak moct uspokojovat své základní životní potřeby. Je však nutno být na pozoru, aby tento institut nebyl dlužníky zneužíván ke zhoršení postavení věřitelů, kteří se exekucí či výkonem rozhodnutí snaží vymoct své pohledávky.

Mgr. Ondřej Mráček
Autorem článku je

Mgr. Ondřej Mráček

  • Insolvenční a exekuční právo
  • Vymáhání pohledávek
Jsem nadšenec do počítačových her, který rád vyhrává – a ještě raději u soudu. 

Přečtěte si také

Změny v dohodách podrobně:  Zaměstnanci na DPP a DPČ mají nově nárok na dovolenou

Novela zákona stanoví několik změn, které se týkají dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Všechny změny vám podrobněji představíme v tomto článku.

Novinky zákoníku práce srozumitelně: jak to bude s dohodáři?

Čerstvě schválená novela zákoníku práce budí vášně – především mezi zaměstnavateli. Výrazně totiž posiluje pozici „dohodářů“ v pracovněprávním vztahu. Od roku 2024 budou mít například právo na dovolenou. Většina dalších přijatých změn ale nabyla účinnosti už 1. října 2023. Projděte si shrnutí novinek.

Nový zákon o pobytu cizinců: Co můžete očekávat?

Česká republika je na cestě k významné právní reformě, která má za cíl modernizovat a zefektivnit proces pro cizince, kteří se chtějí usadit v zemi. Nový zákon, který nabyde účinnosti v roce 2026, přináší čtyři klíčové změny.

Brněnský Spring Walk na nové adrese

V Brně jsme vyrostli už na téměř 30 lidí a potřebovali jsme kanceláře, kde se bude dobře cítit dobře náš tým i vy, naši klienti. Po důkladném zvážení padla volba na areál Nová Zbrojovka – konkrétně prémiovou kancelářskou budovu ZET.office – kde se, doufáme, budete cítit maximálně komfortně a příjemně.